Advokátska kancelária LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o. vznikla v roku 2008.

Naša advokátska kancelária ponúka bohaté praktické skúsenosti, teoretické vedomosti v spojení s flexibilným prístupom, poskytuje právne služby slovenským aj zahraničným klientom od štátnych či iných verejných inštitúcií, cez rôzne obchodné spoločnosti až po fyzické osoby.


Klienti sa môžu na našu advokátsku kanceláriu obrátiť s rôznorodými problémami zasahujúcimi široké spektrum právnych odvetví, a to nielen základných ako je občianske a obchodné právo, zmluvné právo, právo obchodných spoločností, pracovné a rodinné právo, civilné alebo správne konanie, ale aj v rôznych špecializovaných oblastiach ako napr. mediálne právo, právo nehnuteľností, problematika fúzií a akvizícií, konkurzné konanie, právo duševného vlastníctva, poistenia, či vymáhania pohľadávok.


Advokátska kancelária LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o. poskytuje komplexné právne služby , a to vo viacerých cudzích jazykoch – angličtine, nemčine alebo ruštine. V prípade potreby spolupracuje s overenými externými spolupracovníkmi (notári, exekútori, daňoví poradcovia, znalci, prekladatelia, zahraniční advokáti).
Hlavným cieľom advokátskej kancelárie sú spokojní klienti. Tento cieľ dosahujeme predovšetkým dôsledným uplatňovaním ich práv a maximálnym zohľadňovaním ich záujmov pri každom úkone právnych služieb.