Advokátska kancelária LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o., poskytuje odborné právne služby a poradenstvo slovenským aj zahraničným subjektom. Hlavným predmetom činnosti našej advokátskej kancelárie je zameranie na poskytovanie právnych služieb v oblasti súkromného práva, súčasťou ktorého je najmä obchodné právo a občianske právo.

Činnosť advokátskej kancelárie LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o., je zameraná na spokojnosť klienta pri zákonnom a professionálnom poskytovaní právnych služieb, ochrane alebo uplatňovaní práv klienta. Advokátska kancelária poskytuje právne služby v úzkej súčinnosti so spolupracujúcimi audítormi, exekútorskými úradmi, ekonomickými poradcami a externými špecialistami.